Rybářské závody

Výsledky závodů:

Pravidla Podzimního BOILIES CUPu 72 hodin na Pilském rybníce

Začátek závodu v 12:00 ve čtvrtek 5.9.2024 a konec závodu v 12:00 v neděli 8.9.2024.

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel: Mgr. Daniela Ficenec Navrátilová 
Hlavní rozhodčí:  Pavel Ottis 

Tým
Tým jsou 2 až 3 rybáři, kteří se po registraci do závodů již nemění. 3. člen týmu se může účastnit aktivně lovu jako pomocník.

Startovné
Startovné  je  stanoveno na 6500  Kč/tým. Každý  z účastníků  si  může  objednat  stravu,  která  bude roznášena na lovné místo. Cena stravy je  850Kč/osoba, v ceně je: snídaně – 3x, oběd 2x, večeře – 3x. Stravu je nutné objednat při placení zálohy startovného. Pro jídlo si týmy chodí sami ve stanovený čas. V případě vylosování místa s chatkou, je možné její využití.

Přihlášení do závodů
Záloha ve výši min.  3000,- se  hradí u  správce  areálu  v termínu  dle  dohody.  Posledním  termínem k úhradě zálohy je  datum 11.8.2024,  14.00hod.,  kdy  lze  úhradu  provést přímo na Pilském rybníku. V případě, že nedojde k úhradě, je kontaktován náhradní tým. Druhá část startovného musí být uhrazena nejpozději při registraci na závody.

Registrace a losování
Registrace týmů proběhne ve čtvrtek 5.9.2024 v 09.00 u  Pilského  rybníka. V 09.30hod. proběhne zahájení závodů a následně pak losování. Losování probíhá ve dvou kolech.  V  prvním  kole  si tým vylosuje pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat po skončení losování.

Bodování
Bodovanou rybou je kapr a amur, přičemž rozhoduje 6 nejtěžších ryb. O jejich zvážení rozhodne lovící – tým, přičemž je váženo 12 ks ryb na tým. Zapsáním 12. ks končí pro lovící tým rybolov.   Pokud je týmem povolán rozhodčí ke zvážení, ryba je vždy zapsaná do seznamu úlovků. V případě, že se tým rozhodne pro zvážení ryby, kontaktuje sektorového rozhodčího, který zajistí její zvážení a zapsání do výsledků. Pozor  - po zapsání nelze úlovek měnit. Po zvážení musí být ryba neprodleně vrácena vodě. Stejně  tak  musí  být  neprodleně  vrácena  vodě  i  v případě,  že  nebude  vážena. Tým  si  může  před přivoláním rozhodčího sám rybu zvážit. K uchovávání úlovků do zvážení lze použít podložku-vaničku, a to pouze krátkodobě, pro delší uchování ryby lze použít sak (takto uchovaná ryba bude vždy vážena). V případě rovnosti vah rozhoduje o pořadí těžší ryba, popřípadě 2. nebo 3. 

Přesun na místa a příprava lovného místa
Soutěžící se mohou do vylosovaného sektoru přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde mohou závodníci začít s přípravou rybářského náčiní. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybníka. 

Vnadění před a během závodu
 V 11.30hod. mohou začít soutěžící s vnaděním. Vnadění  je povoleno pouze ze břehu, z místa lovného sektoru. Vnadit mohou pouze členové týmu. Před zahájením závodu lze k vnadění použít kobru, lopatku, raketu, prak, ruku. V průběhu závodu lze k vnadění  použít pouze PVA materiálů, kobru, lopatku, prak, ruku (raketa je zakázaná). Ke krmení lze použít pouze boilií a pelety, mikropelety, granule. Stejně tak i při samotném lovu. Veškeré další návnady a nástrahy (krmítkové směsi, methodmixy, partikly, atd.) jsou zakázány a nesmí být uloženy ani v lovném sektoru.

Lovný sektor
Každý tým si vylosuje jedno místo v daném sektoru. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s označením sektoru v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru. Na vodě je lovný sektor označen bójkami.

Lov
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného  pro revír  na rok  2024. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“. V případě ulovení vyzy, jesetera – nutná manipulace ve vodě, nesmí na břeh. Stejně tak pokud dojde k ulovení candáta obecného – vyháčkovat ve vodě. Úlovek sumce obecného, tolstolobika je nutné před puštěním nahlásit rozhodčímu.

Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Jako nástrahu  lze  použít pouze boilies a pelety. Rozhodčí  má  právo  kdykoliv  zkontrolovat  použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Lov probíhá pouze na odhoz ze břehu. Lov na zig rig je zakázán, max. délka návazce 40cm.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povinné  vybavení:  Každý  tým  musí  být  vybaven  vhodným  podběrákem (min. 80  cm  rameno podběráku), vaničkou pod ryby, eko sakem  min. 2 ks a dezinfekcí k ošetření ryb, trojnožkou na vážení ryb.

Pohyb a chování v průběhu závodu 
V případě zjištění porušení pravidel závodu může být dána soutěžícímu týmu výstraha, při opakování porušení pravidel může následovat vyloučení týmu bez nároku na náhradu startovného. V případě zjištění  závažného  porušení  pravidel,  může  být  tým  vyloučen  ihned  (porušení  rybářského  řádu, nevhodné  chování  k uloveným rybám, neetické chování mezi rybáři). V případě vyloučení musí tým setrvat na lovném místě do ukončení závodů – pokud to neumožňuje manipulační prostor k opuštění lovného místa (nesmí dojít k omezení v lovu dalších týmů). Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv  poškozovat  pobřežní  porosty,  rozdělávat  oheň (nadzemní  grill nebo ohniště povoleno). Po ukončení závodu je každý povinen provést úklid lovného sektoru. V průběhu závodu je zakázána  jízda  automobilem  kolem  rybníka, soutěžící odstaví  vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo  celý tým  bez  náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní  se  zúčastňují  na  vlastní  nebezpečí.  Případná  vzniklá  škoda  nebude  účastníkům  závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.
Návštěvy  týmů  musí  být  předem  hlášeny  hlavnímu  rozhodčímu.  U  týmu  mohou  setrvat  max.  do 20.00hod. 

Vyhodnocení 
Po  ukončení  závodu proběhne v 13.00hod. vyhlášení  výsledků  a  předání  cen. Následně  dojde  ke zveřejnění výsledků.  

Ceny
1 . místo – 2x pohár + 17.000,-
2.  místo – 2x pohár + 13.000,-
3.  místo – 2x pohár + 9.000,-
4., 5., 6. místo – 3000,- 

Nejtěžší ryba závodu – pohár, 3000,-
První ryba závodu – 3000,- (počítá se zapsaná ryba)
První ryba na 15kg – 3000,- (počítá se zapsaná ryba) 

Vítěz sektoru A  - 2x pohár, 3000,-
Vítěz sektoru B  - 2x pohár, 3000,- -
do vítěze sektoru se nepočítají týmy umístěné na 1. až 6. místě celkového hodnocení   

Závěrečná ustanovení 
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito  pravidly, což  potvrdili  uhrazením  startovného.  Porušení  pravidel  může  vést  k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

Jídelní lístek
– nutno si vzít svůj příbor

Čtvrtek
Večeře 18.00hod. - vepřová pečeně po myslivecku, houskový knedlík 

Pátek
Snídaně 08.00hod. - ohřívaný pikantní debrecínský parek, hořčice, chléb 
Oběd 12.00hod. - sekaná pečeně, bramborový salát 
Večeře 18.00hod.  hovězí guláš, cibulka, chléb  

Sobota
Snídaně 08.00hod. - hovězí vývar j játrovými knedlíčky, pečivo 
Oběd 12.00hod. - vepřové výpečky, špenát, bramborový knedlík 
Večeře 18.00hod. - grilovaný steak z krkovice nebo kuřecího prsa, hořčice, křen, pečivo – chléb - výběr nutno nahlásit při platbě zálohy  
 
Neděle
Snídaně 08.00hod. - grilovaná domácí klobása, hořčice, chléb 

Změna jídelníčku vyhrazena. 

Přibližná, orientační mapa lovných míst a sektorů.
Chatky k sektorům č. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22.
Sektor A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22.
Sektor B: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.