Provozní řád a pravidla lovu

Článek I.

Provozní řád 

 1. Tento provozní řád tvoří všeobecné obchodní podmínky k zajištění odlovu ryb na rybníku.
 2. Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem a pravidly lovu", dodržovat ho včetně dalších právních norem.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších opatření. Za závazné se též považují pokyny provozovatele.
 4. Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a provozovatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u návštěvníků, kteří se koupají a pohybují v areálu na vlastní nebezpečí.
 5. Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního rázu rybníka.
 6. Státní rybářský lístek není podmínkou k povolení odlovu.

Článek II.

Pravidla lovu

 1. Lovící je povinen před započetím odlovu vždy informovat správce areálu, který zaeviduje jeho přítomnost a vydá mu pověření k odlovu.
 2. Doba odlovu se řídí typem pověření. Platí přísný zákaz nočního odjezdu od rybníka pro rybáře s pověřením lovu nad 24hod. bez vědomí správce areálu. Lovící mají povinnost hlásit správci areálu případné návštěvy.
 3. Lovící je povinen zachovávat pořádek a přistupovat šetrně a ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat    se způsobem, který neobtěžuje jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře nebo veřejnost nebo na toto jednání upozornit správce areálu.
 4. Zákaz lovu na zig-rig.
 5. Lov je povolen pouze z lovícího sektoru, označeno přístřešky nebo 5m kolem přístřešku.
 6. Lovící je povinen po skončení lovu uklidit po sobě místo a okolí.
 7. Lovící je povinen zacházet šetrné s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění. Focení s rybou je dovoleno výlučně nad podložkou a co nejblíže k zemi, a to v době co možná nejkratší. Poté musí být ryba puštěna zpět do vody. Focení úlovku ve stoje je přísně zakázáno.
 8. Loví se metodou chyť a pusť. V případě zájmu si lze zakoupit rybu u správce areálu.
 9. Odlov probíhá na 2 pruty, každý o 1 návazci s háčkem bez protihrotu na 1 pověření. Pověření na třetí prut si lze zakoupit u správce.
 10. Povinnou výbavu tvoří vyprošťovač háčků, vanička nebo „bazének“ pod ryby, podběrák – ramena min. 80cm, dezinfekce k ošetření chycených ryb. Podběrák, vaničku pod ryby si lze zapůjčit za poplatek u správce, stejně tak si lze zde zakoupit dezinfekci.
 11. Celoroční zákaz lovu dravců (přívlačí, na živou nebo mrtvou rybku).
 12. Zákaz vnadění nevařeným partiklem, luštěninami.
 13. Zákaz lovu na jakoukoliv živočišnou nástrahu.
 14. Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní nebo vozidla.
 15. Je povoleno zavážení návnady a nástrahy v lovném sektoru. Při použití loďky musí být vždy zvolena nejkratší cesta bez rušení ostatních rybářů.
 16. Je povoleno označení lovného místa tyčovou bójkou. Ostatní bójky jsou zakázané.
 17. Platí přísný zákaz sakování ryb.
 18. Vlasec použitý k lovu musí mít minimální průměr 0,28mm. Platí přísný zákaz používání šnůr „pletenek“.
 19. Jako odhozový vlasec lze použít vlasec o průměru min. 0,50mm.
 20. Je přísně zakázán lovu nešetrnými metodami – srkačky, neprůjezdné montáže.
 21. V případě opuštění lovného místa lovící, nesmí být nahozeny pruty.
 22. V případě ulovení ryby z čeledi jeseterovití (vyzy velké, různé druhy jesetera) – nutná manipulace s rybou pouze ve vodě, nesmí na břeh. Stejně tak pokud dojde k ulovení candáta obecného – nutno vyháčkovat ve vodě. Ulovení sumce obecného, tolstolobika je nutné nahlásit správci areálu, a to před vlastním puštěním zpět do vody.

Článek III.

Ostatní ustanovení

 1. Je přísně zakázáno rozdělávání ohňů (tábořiště), vyjma uzavřených grilů a prostor-zařízeních k tomu určených.
 2. Je přísně zakázáno parkování vozidel mimo vyznačená místa.
 3. Pokud je zjištěno porušení provozního řádu nebo pravidel lov, je provozovatel oprávněn lovícího bez náhrady vykázat a jeho nárok na odlov zaniká bez náhrady.
 4. V případě provedení rezervace lovného místa, je nutné tuto potvrdit min.10 dní před zahájením rybolovu (telefonicky, sms).
 5. V rámci lovného sektoru musí být lovícími umožněn volný průchod kolemjdoucím – na hrázi, rybníka vede obecní cesta.