Dotační programy

2018

V rámci Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ vyhlášenou v roce 2018, došlo ze strany Pardubického kraje k poskytnutí dotace z jeho rozpočtových prostředků, a to za účelem realizace projektu „Zajištění vybavení zázemí areálu sportovního rybolovu Zdechovice“.

Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/21159.

2019

V rámci Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ vyhlášenou v roce 2019, došlo ze strany Pardubického kraje k poskytnutí dotace z jeho rozpočtových prostředků, a to za účelem realizace projektu „Nákup a instalace chatek – přístřešků – rozšíření možnosti rekreačního rybolovu.“.

Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/19/20951.