Dotační programy

        V rámci Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v  Pardubickém kraji“ vyhlášenou v roce 2023,
        došlo ze strany Pardubického kraje k poskytnutí dotace z jeho rozpočtových prostředků, a to za účelem realizace projektu
      „Nákup a instalace chatek - přístřešků, rozšíření možnosti rekreačního rybolovu“.

        Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/20966.